NO. 49, TINGKAT 1, JALAN TODAK 4. PUSATBANDAR SEBERANG JAYA, 13700 SEBERANG JAYA. PULAU PINANG. MALAYSIA
Telephone : +604 398 2488 / +604 398 4788     Fax: +604 399 3488
Email  : info@qamspg.com

Setiausaha Syarikat Berlesen
Licensed Company Secretary
Rakan Sekutu
TANYA SETIAUSAHA SYARIKAT       Waktu Pejabat (Office Hours)
ASK THE COMPANY SECRETARY            9 AM - 5 PM Isnin-Jumaat (Monday-Friday)
+6019 476 5483
@ COPYRIGHT Q.A.M.S. CORPORATE SERVICES SDN BHD
MENJADI PENGARAH DAN PEMEGANG SAHAM

Sebagai Pengarah syarikat anda tidak perlu atau tidak wajib punyai pengetahuan
mengenai undang-undang syarikat. Anda hanya dikehendaki patuhi peraturan
dan perundangan yang berkaitan dengan syarikat agar anda tidak digugat
dengan saman, denda atau kompaun bagi sesuatu kesalahan yang tidak
anda ketahui atau sengajakan.

SAYA DAN PERNIAGAAN SAYA

Tatkala anda sudah nekad berniaga, anda haruslah mendaftarkan 
perniagaan anda dengan Suruhanjaya Syarikat  Malaysia (SSM).

Anda pada dasarnya boleh mendaftarkan sebuah PERNIAGAAN
TUNGGAL , PERKONGSIAN , SYARIKAT ‘SENDIRIAN BERHAD’ ,
SYARIKAT ‘BERHAD’ atau PERKONGSIAN  LIABILITI TERHAD (LLP).
MENJALANKAN PERNIAGAAN DI MALAYSIA

Dengan NAMA SYARIKAT yang sesuai dan diluluskan oleh Suruhanjaya Syarikat
Malaysia (SSM) seorang warga Malaysia atau warga asing yang berumur lebih
dari 18 tahun sudah boleh mendaftarkan syarikat persendirian.

Anda boleh menjalankan apa jua bentuk dan jenis perniagaan yang sah di
Malaysia; daripada perkhidmatan, perdagangan, perundingan, kontraktor,
pelaburan  dan sebagainya.
MEMPERBADANKAN SYARIKAT MALAYSIA

Anda adalah seorang pengarah syarikat. Anda juga pemegang saham
terbesar (majoriti) dalam syarikat. Anda menguruskan keseluruhan
operasi syarikat. Anda rasa anda sepatutnya mempunyai kekebasan
mutlak untuk menentukan semua perkara perihal perniagaan
termasuk arahtuju syarikat.

Tetapi anda terasa dikekang tatkala peraturan syarikat menghendaki
keputusan tertentu diputuskan melalui mesyuarat lembaga Pengarah,
atau secara Resolusi bertulis ataupun undi majoriti dalam
mesyuarat Pemegang Saham.

Kenapa perlu anda mendapatkan persetujuan rakan kongsi yang lain?
Adakah ini bermakna anda pula yang perlu menjawab kepada setiap
mereka yang lain? Apa gunanya menjadi peneraju tetapi tak punya
hak dan kuasa mutlak?  

SETIAUSAHA SYARIKAT DAN HAL EHWAL KORPORAT

Syarikat anda punyai seorang yang bergelar Setiausaha Syarikat.
Mereka  menyedia, merekod, menyimpan, mengemaskini dan
mengesahkan pendaftaran syarikat, pengarah, pemegang
saham dan lain-lain yang berkaitan syarikat anda
dengan pihak SSM.

Sejauh manakah anda boleh mempergunakan kelebihan 
yang ada pada Setiausaha Syarikat anda?


Diasaskan oleh graduan Perakaunan UiTM dan Percukaian UPM, QAMS selama keberadaannya telah memberikan khidmat kepada pelbagai golongan pelanggan termasuk para peniaga tunggal dan perkongsian, eksekutif, profesional, pegawai kerajaan, yayasan dan syarikat milik kerajaan.

BUKAN SEKADAR SETIAUSAHA BIASA

Bermula dengan memberikan perkhidmatan dalam bidang percukaian dan perakaunan di Pulau Pinang pada tahun 1990, QAMS kemudiannya berkembang dengan memberikan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat kepada pelanggannya bermula sekitar tahun 1991.

Pada sekitar tahun 2000, QAMS telah melepaskan perkhidmatan bidang-bidang percukaian dan perakaunan kepada firma audit bagi membolehkannya memfokuskan kepada khidmat kesetiausahaan dan pentadbiran korporat, kewangan korporat dan pengurusan perniagaan.

MEMBANTU PELANGGAN MENYELESAI  KEWAJIPAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN

QAMS kini diterajui bersama pasukan yang terdiri daripada graduan-graduan universiti tempatan dalam bidang-bidang perakaunan dan kewangan yang berpengalaman.

Sepanjang keberadaannya, QAMS telah memberikan khidmat kepada syarikat-syarikat pelanggannya dalam pentadbiran korporat dan transaksi yang berhubungkait dengannya seperti pemerbadanan syarikat, pengambilalihan syarikat dan perniagaan lain, pelaburan dalam saham syarikat lain, usahasama, penstrukturan semula dan sebagainya.

SUPAYA PELANGGAN DAPAT TUMPU UNTUK BANGUNKAN PERNIAGAAN

Kepentingan Setiausaha Syarikat dan Pentadbir Korporat selaku penasihat kepada Lembaga Pengarah di era ini tidak dapat dinafikan.

Setiausaha Syarikat yang terbaik mampu  menasihatkan dan memberi maklumat kepada Lembaga Pengarah syarikat dalam hal-hal yang berhubungkait dengan kuasa, hak, saham, Perlembagaan syarikat, penstrukturan, kewangan korporat dan pematuhan kepada piawaian-piawaian yang ditetapkan oleh undang-undang.

MEMBERI KHIDMAT DAN MENYEBAR ILMU

Sebagai melanjutkan pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam bentuk latihan, QAMS juga turut bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam membangunkan kandungan untuk latihan perniagaan dan korporat. Usaha ini disasarkan kepada  golongan pengarah syarikat, peniaga, usahawan dan pelajar.


Dengan mendaftarkan sebuah SYARIKAT “Sendirian Berhad” ( Sdn Bhd) ,
anda sudah boleh menjadi  seorang PENGARAH syarikat dan mungkin
juga  PEMEGANG SAHAM nya .

Samada anda berseorangan ataupun bersama RAKAN KONGSI, anda
perlu membuat persediaan   menghadapi  fasa baru perjalanan hidup
anda , DUNIA PERNIAGAAN  atau mungkin juga boleh
dipanggil  DUNIA KORPORAT. 
SEMENJAK 1990, KAMI TELAH BANTU PENGARAH-PENGARAH SYARIKAT
MENYEMPURNAKAN KEWAJIPAN MEREKA DALAM HAL-EHWAL KORPORAT.
SETIAUSAHA KORPORAT  SEMENJAK 1990
CORPORATE SECRETARY SINCE 1990